TRANSFORMATÖRLER

Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri

Yağlı tip dağıtım transformatörleri 36 kV gerilim seviyesine ve 5000 kVa gücüne kadar giriş ve çıkış gerilimlerini istenilen oranlarda değiştiren, işletme sırasında oluşan ısının transformatör yağı ile atılarak izin verilen çalışma sıcaklığını aşmaması için soğutmanın transformatör yağı ile sağlandığı transformatörlerdir. Bu tip transformatörler hermetik ve genleşme depolu olarak 2 ana başlık altında incelenebilir.

Hermetik Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri

25-5000 kVa güç aralığında, 36 kV yüksek gerilim seviyesine kadar, üç veya tek fazlı, yağlı, tabi soğutmalı (ONAN), boşta kademe değiştiricili veya yük altında otomatik kademe değiştiricili, hem hariçte hem de dahilde kullanılabilecek şekilde üretilmektedirler. Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörleri, vakum altında yağ dolumu yapılarak yağ basıncı ve atmosfer basıncının istenen sıcaklıkta dengelenmesi ile soğutma yağının atmosferle temas etmemesi prensipleri ile imal edilir. 

Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörlerinde ısıl değişimler nedeniyle değişen yağ basıncı sonucu iç ısı, kazan dalga duvarlarının doğal yollarla genleşip büzülmesiyle kontrol altına alınır. Bu etkilere dayanabilecek şekilde mekanik tasarımı ve imalatı yapılır.

Hermetik yağlı tip dağıtım transformatörleri genleşme depolu transformatörlere oranla yükseklikleri daha düşüktür. Bu nedenle de daha küçük alanlarda kullanılabilir. Yağ atmosferle temas etmediği için genleşme depolu transformatörlerde olduğu gibi belirli periyotlarda yağ değişimi gerektirmez.

Genleşme Depolu Transformatör

Genleşme Depolu Transformatörler çekirdek ve bobin yapısıyla hermetik transformatörlerle aynıdır. Bu tip transformatörlerin genleşme depolarının boyutları, sıcaklıkla hacmi artan yağın geleşmesini depolayacak şekilde hesaplamalar sonucunda tasarımı ve imalatı yapılır. Atmosfere açık olduğu için termik etkiler nedeniyle değişen yağ basıncı, transformatörün deposunda bulunan slikajel (hava kurutucu) sayesinde havanın nemi alınarak hava alışverişi sağlanır.

İşletmeye alınan genleşme depolu transformatörün yüke bağlı olarak ısı farklılıklarından kaynaklanan hava alışverişi sonucunda zamanla slikajel özelliğini kaybeder ve yağın nemlenmesine, yapısının bozulmasına yol açar. Bu nedenle belirli periyotlarda slikajel değiştirilmesi ve yağdan numuna alınarak delinme geriliminin ölçülmesi gibi bakımları yapılması gereklidir.

Teknik Özellikler

5 – 5000 kVa güç aralığında
36 kV yüksek gerilim seviyesi

Endüstriyel Transformatörler

Özel amaçlara yönelik kendine özgü çalışma koşullarında, aşırı akımlarla, aşırı gerilimler ve reaktif yükler altında çalışabilmek için tasarlanan transformatörlere endüstriyel transformatörler denir. Özel çalışma şartlarından dolayı bu tip transformatörlerin tasarımları özel olarak ele alınmaktadır. Endüstriyel transformatörler gerek tasarım, gerekse üretim teknolojisinin gerektirdiği bilgi birikimi, işçilik, tecrübe, özen ve hassasiyetinden ötürü, transformatör sektörünün en üst noktası olarak görülür.

Şont reaktörler, ark ocağı transformatörleri, akım doğrultucu transformatörler, faz kaydırıcı transformatörler, elektrostatik filtre transformatörleri, topraklama transformatörleri gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılan bu tip transformatörlerdir.

Güç Transformatörleri

Güç transformatörleri, 72.5 kV gerilim seviyesi ve üzerindeki gerilim seviyelerinde 5000 kvA ve üzeri güçlerde müşteri isteklerine, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC, IEEE vb…) göre tasarımı ve imalatı yapılan transformatörlerdir. Güç transformatörleri güç, gerilim, ayar gibi çok geniş değişen teknik özelliklere sahiptir. ASTOR SMVA’nın üzerindeki her güç ve gerilim aralığında her ihtiyaca uygun olarak güç trafosu üretebilmektedir. Elektrik iletim hatlarında, sanayi tesislerinde, elektrik üretim merkezlerinde ve elektrik iç ihtiyaçlarında güç transformatörleri kullanılmaktadır.

Kuru Tip Transformatörler

Soğutma yöntemine göre yağlı tip transformatörlere göre farklılık göstermektedir. YG sargıları, epoksi dökme reçine ile vakum altında kaplanan transformatörlerdir. AG sargıları, hem dökme reçine hem de reçine emdirilmiş prepreg yöntemi ile imal edilebilen transformatörlerdir. 

25 – 25000 kVa güç aralığında, 36 kV gerilim seviyesine kadar , doğal hava soğutmalı (AN) veya fan soğutmalı (AF) seçeneğiyle üretilirler. Soğutma fanı kullanılarak %40’a varan güç artışı sağlanabilir. 

İleri teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren kuru tip transformatör imalatı son yıllarda artan müşteri talepleri ile gün geçtikçe pazar payını yağlı tip transformatörlere göre arttırmaktadır. Bununla birlikte günümüz teknolojisinde özellikle 36 kV gerilim seviyesi üzerinde büyük güçlü kuru tip transformatör üretimi teknolojik zorluklar içermektedir. Bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

BETON - PREFABRİK - SAC KÖŞKLER

HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER